Xe đầu kéo Mỹ 2014 Maxxforce
29
Th9
Xe đầu kéo Mỹ Maxxforce đời 2014

Xe đầu kéo Mỹ Maxxforce đời 2014 International Cung cấp sức mạnh cho xe đầu kéo Mỹ 2014 là động cơ Maxxforce với các công suất: 430HP, 450HP, 475HP, thiết kế đầu dài, thiết kế…